Publicerad i Svenska Dagbladet 2001-03-14


Tyska - lätt som platt

Av Ingmar Karlsson

De tyska kraven på att tyskan skall användas som ett med engelska och franska likvärdigt språk i EU-sammanhang tycks ha hårdnat under det svenska ordförandeskapet. En förklaring kan möjligen vara att man av både lingvistiska och historiska skäl väntat sig en särskild förståelse från svensk sida.

I Röda rummet skrev August Strindberg: "Sverige är, som var man vet en tysk koloni och språket, vilket bibehållit sig tämligen rent ända in i våra dagar, är plattyskan i tolv dialekter".

Halva vårt ordförråd beräknas vara av plattyskt ursprung. Med undantag för det franska inflytandet på engelskan efter normannernas erövring är inget språk så påverkat av ett annat som svenskan av plattyskan.Under Hansans storhetstid var detta tungomål skrift- och högspråk i hela östersjö- och nordsjöområdet och användes av den tidens handelsmän, diplomater och jurister. Plattyskan var också det ledande språket i de svenska kuststäderna. Visby stadslag var på 1200-talet avfattad på plattyska och i Magnus Erikssons stadslag för Stockholm från mitten av 1300-talet föreskrivs av rädsla för det tyska inflytandet att högst hälften av rådsherrarna fick vara tyskar.

Som en följd av Luthers bibelöversättning trängdes visserligen plattyskan efter reformationen ut som skriftspråk av högtyskan men den har alltsedan dess överlevt som talspråk från düsseldorftrakten och norrut om än i flera skilda dialekter.

Likheterna med svenskan är påtagliga dels därför att nordtyskarna var tjurskalliga nog att motsätta sig den andra högtyska ljudskridningen kring mitten av det första årtusendet dels därför att platttyskan saknar de högtyska diftongerna. Därför använder man Pund och inte Pfund som mått, man räcker ut sin Tung och inte sin Zunge och man är stolt och inte stolz över sina idrottsmän. En som talar platt går hem till sitt Hus, röker sin Pip och dricker sitt Vin. Han känner sig rik och inte reich och tycker inte att en vacker flicka är süss utan söt. Blir han helt betagen börjar han kanske schnacken med henne och säga min Hart is din. Får han då korgen kan han tänkas säga So´n Schit och skulle flickan till råga på allt vara oförskämd säger den försmådde plattyske friaren kanske Hol de Schnut.

I den regionalisering av Europa som vi nu bevittnar försöker även plattyskan flytta fram sina positioner och norddtyska TV- och radiostationer sänder flera program på detta språk. För nordtyska politiker är kunskaper i platt en omistlig tillgång. Den från Kiel bördige förre finans- och försvarsminstern Stoltenberg påstods vara särskilt medgörlig om anslagsframställningar gjordes på platt. Detta sades inte bara bero på att han är uppväxt med detta språk utan därför att det är ett språk som to Harten geiht.

"Över de stillen Straaten geiht klar de Klockenschlag; God Nacht! Din Hart will slapen um Morgen is ok en Dag". Även en person som inte läst ett ord tyska kan begripa dessa rader i en av de mest kända plattyska dikterna. Trots våra skolpolitikers långa och envetna försök att förhindra ett uppväxande släkte att kommunicera på den europeiska kontinentens i särklass största språk kommer vi ändå att kunna ta oss fram lika hjälpligt på den nordtyska landsbygden som i Danmark. I en undersökning i Schleswig-Holstein i mitten av 90-talet påstod sig nästan 50 procent tala platt mycket väl, ytterligare 25 procent sade att de åtminstone schnakten en del och över 90 procent sade sig förstå.

En tävling i diktläsning på platt för skolorna i samma delstat för några år sedan vanns av en turkisk invandrarflicka. Dikten hon läste hette Min Modersprak.

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]